⇐ index

Waterlily (à ma Grand-mère), 2018
Bronze, 60x25 cm 

Fragment (à ma Grand-mère), 2018
Bronze, Dimensions variables 

 

 

 

Waterlily (à ma Grand-mère), 2018
Bronze, 60x25 cm 

Fragment (à ma Grand-mère), 2018
Bronze, Dimensions variables 

 

 

 

 Fragment 1 (à ma Grand-mère)

 

 

 

 Fragment 2 (à ma Grand-mère)

 

 

 

 Fragment 3 (à ma Grand-mère)

 

 

 

 Fragment 4 (à ma Grand-mère)

 

 

 

 Fragment 5 (à ma Grand-mère)

 

 

 

 Fragment 6 (à ma Grand-mère)